VÚV TGM Česká zemědělská univerzita Ministerstvo vnitra České republiky

Návrh koncepce řešení krizové situace vyvolané výskytem sucha a nedostatkem vody na území ČR

Řešitelský tým

VÝZKUMNÝ ÚSTAV VODOHOSPODÁŘSKÝ T.G. MASARYKA, v.v.i.

l

Ing. Radek Vlnas – hlavní řešitel

Ing. Adam Beran

doc. Ing. Martin Hanel, Ph.D.

Ing. Anna Hrabánková

RNDr. Tomáš Hrdinka, Ph.D.

Ing. Ladislav Kašpárek, CSc.

Mgr. Marta Martínková

Ing. Martina Peláková

Mgr. Pavel Treml

Ing. Adam Vizina, Ph.D.

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

l

Ing. Petr Bašta

Ing. Lukáš Jačka, Ph.D.

doc. Ing. Petr Máca, Ph.D.

Ing. Jiří Pavlásek, Ph.D.

prof. Ing. Pavel Pech, CSc.