VÚV TGM Česká zemědělská univerzita Ministerstvo vnitra České republiky

Návrh koncepce řešení krizové situace vyvolané výskytem sucha a nedostatkem vody na území ČR

Plány pro zvládání sucha

Klíčové součásti plánu zvládání sucha (PZS) tvoří:

  • informace o povodí (datové zdroje – charakteristika přírodních podmínek, vodních zdrojů, sociální struktury, ekonomické struktury území),
  • vyhodnocení historických period sucha,
  • vyhodnocení míry rizika sucha (ze všech úhlů pohledu) na základě informací o povodí a historických period sucha,
  • definice indikátorů sucha (meteorologického, hydrologického, agronomického, socioekonomického) a limitních hodnot pro jednotlivé stavy ohrožení (hydrologickým) suchem,
  • systém včasného varování (reprezentativní monitoring sucha na zdrojích vod, krátkodobé střednědobé předpovědi, informace v reálném čase pro účastníky řízení ochrany před suchem a veřejnost),
  • definice preventivních a mitigačních opatření pro dosažení cílů v boji proti negativním dopadům sucha,
  • organizační struktura (účastníci řízení ochrany před suchem, kontakty, kompetence, koordinace, zodpovědnost).

PZS byl zařazen do Koncepce.