VÚV TGM Česká zemědělská univerzita Ministerstvo vnitra České republiky

Návrh koncepce řešení krizové situace vyvolané výskytem sucha a nedostatkem vody na území ČR

Návrh legislativních úprav

Dokument obsahuje popis současných strategických dokumentů k ochraně před suchem, stávající legislativní nástroje a dále návrh novelizace právní úpravy ochrany před působením sucha vzhledem k tomu, že dosavadní právní úprava je v často nedostatečná v rozsahu i v čase.

Návrh legislativních změn byl zařazen do Koncepce.