VÚV TGM Česká zemědělská univerzita Ministerstvo vnitra České republiky

Návrh koncepce řešení krizové situace vyvolané výskytem sucha a nedostatkem vody na území ČR

Koncepce

Návrh koncepce řešení krizové situace výskytu sucha a nedostatku vody v České republice.pdf

Přes značné nejistoty spojené s modelováním klimatu můžeme v průběhu 21. století očekávat i intenzifikaci jevů nepříznivých pro vodní režim krajiny a potřeby společnosti, zejména četnější výskyt sucha.

Cílem koncepce je připravit prostor pro realizaci aktivit vedoucích k sestavení Plánů pro zvládání sucha (PZS) (kap. 5) a k zabezpečení jejich hlavních cílů, kterými jsou minimalizace negativních dopadů na (1) lidské životy a zdraví, (2) životní prostředí, (3) ekonomiku a (4) společnost. PZS by tedy měly představovat nástroj pro komplexní řešení problematiky sucha, a to jak na národní, tak i regionální (krajské) úrovni. PZS by se měly stát nedílnou součástí plánování v oblasti vod v rámci novely zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, aktualizovaného mimo jiné na základě poznatků ochrany před následky sucha a nedostatku vody.

V současné době je problematika sucha a nedostatku vody částečně řešena prostřednictvím programů opatření v Plánech oblastí povodí, v rámci legislativních dokumentů však nejsou sucho a nedostatek vody jednotně a jednoznačně definovány a současná právní úprava je z pohledu řešení nedostatku vody v řadě ohledů nevyhovující. Řadu nástrojů, kompetencí, povinností a omezujících podmínek je proto třeba nově zavést nebo upravit jejich současné znění (kap. 6.3).