VÚV TGM Česká zemědělská univerzita Ministerstvo vnitra České republiky

Návrh koncepce řešení krizové situace vyvolané výskytem sucha a nedostatkem vody na území ČR

Vztahy mezi indikátory sucha

Vztahy mezi indikátory sucha.pdf

Genetické programování (GP) patří mezi evoluční výpočetní techniky, přesněji do kategorie evolučních algoritmů
(EA). Evoluční algoritmy jsou populárními metodami pro řešení mnoha obtížných problémů a nabízejí výkonnou
alternativu ke klasickým matematickým metodám. Časté použití EA je v oblasti optimalizačních úloh, data
miningu, klasifikací, automatického programování, strojového učení a v bioinformatice.

GP je obecná optimalizační metoda, která slouží k automatickému vyvíjení programů s využitím simulovaného
evolučního procesu. GP umožňuje přímo najít vyhovující optimální funkční vztah (program) pro daný problém.
GP umožňuje manipulaci nejen s hodnotami argumentů, ale i se samotnými funkcemi či soubory funkcí.

Pro účely modelování indikátorů sucha pomocí genetického programování byl použit software SORD!. Průběh odtoku vyjádřený indexem DMRI bylmodelován na základě indexu srážek DMPI a SEP, srážek–evapotranspirace DMPEI a podzemních vod DMGI.