VÚV TGM Česká zemědělská univerzita Ministerstvo vnitra České republiky

Návrh koncepce řešení krizové situace vyvolané výskytem sucha a nedostatkem vody na území ČR

Historická sucha

Historická sucha.pdf

Problematika sucha je v posledních deseti letech, pokud se jedná o frekvenci odborných článků na toto téma, zastoupena mnohdy víc než tématika povodní. Příčina je jasná, jde o zvýšený výskyt extrémů, který zaznamenáváme poslední dobou. Extrémní přívalové povodně, stejně jako rozsáhlé regionální povodně, neobyčejně silné tajfuny, sezóny tornád, ale i období sucha se střídají s obdobími, kdy jakoby se nic zvláštního nedělo. Objektivní hodnocení intenzity takových jevů má většinou lokální úhel pohledu. Pokud ovšem hodnotíme události skutečně rozsáhlé, lze překvapivě často říci, že jev se neopakoval ve stejné intenzitě alespoň 100 či 200 let. Platí to o povodních v letech 1997, 2002, 2010 a 2013, vždy v podstatné části území. Hodnocení sucha je mnohem obtížnější, přesto je zřejmé, že v našem středoevropském prostoru frekvence extrémů včetně sucha vzrostla. Jedním z možných vysvětlení jsou první dopady klimatické změny, jenže většina důležitých změn mívá více příčin.

Chceme-li uskutečnit nějaká opatření, musíme se jistě dívat dopředu. Do minulosti se ale nedíváme ze stejného důvodu jako do pověstného zpětného zrcátka. Nehrozí totiž, že nás někdo bude předjíždět. Zpětné zrcátko je špatná metafora. Výhodou pohledu do minulosti je paradoxně „lepší dohlednost“ při srovnání s budoucností. Všechny scénáře získané v minulosti mají proti všem navrženým scénářům jasnou výhodu, určitě jsou reálné.

Pokud chceme uskutečnit opatření proti suchu, je potřeba poznat sucho i jaké problémy s ním byly spojené v minulosti. Do jak vzdálené budoucnosti má smysl jít je jistě věcí diskuze.

Grantový úkol umožnil pokračovat v dalším studiu sucha. Cílem bylo poskytnout extrémní scénáře, pokud jde o průběh hladin vody ve vodoměrných stanicích.

Byla provedena syntéza dat získaných v předinstrumentálním, raně instrumentálním a instrumentálním období hydrologie. Z dobového tisku byly vypsány a digitalizovány denní záznamy vodních stavů Vltavy v Praze v letech 1825–1890. Jako kritické scénáře z hlediska nízkých vodních stavů byla vybrána období 1831–1836 a 1861–1866.