VÚV TGM Česká zemědělská univerzita Ministerstvo vnitra České republiky

Návrh koncepce řešení krizové situace vyvolané výskytem sucha a nedostatkem vody na území ČR

Simulační strategická hra MaWaR

MaWaR

O přihlašovací údaje je třeba zažádat e-mailem (mawar.sucho[a]gmail.com)

MaWaR (Management of Water Resources, původně WADI – Water Allocation and DIstribution) je strategická hra založená na simulaci hydrologických cyklů v povodí. Principem hry je regulace hospodaření s dostupnou pitnou vodou v obdobích s přebytkem i nedostatkem srážek při průběžném studiu hydrologických ukazatelů za účelem vytvoření a udržení dostatečných zásob pro překlenutí kritických období. Hráč zde zastupuje výkonný orgán regulující odběr vody ve spotřebišti pomocí regulace cenové politiky nebo omezením dodávek vody pro jednotlivá průmyslová odvětví a pro zemědělství. Odběrateli jsou obyvatelé, průmysl o několika kategoriích významu a zemědělství. Prodej vody generuje hráči zisk, regulace odběru a vydávání změn pak způsobuje hráči ztráty. Cílem hry je předejít nedostatku vody, za udržení co možná nejvyšších zisků či minimalizace ztrát. Sucho je zde definováno poklesem hladiny vody ve vodárenské nádrži pod jistou kritickou mez. Nádrž je popsána batygrafickými křivkami. Pohyb vody v povodí – transport srážkové vody do vodárenské nádrže, je zde řešen jako komplexní deterministický model, jsou zde uvažovány výpary, komplexní porézní prostředí od vadózní zóny po podzemní vodu, pohyb korytem řeky a povrchový odtok. Program je ve standardu Fortran 20.