VÚV TGM Česká zemědělská univerzita Ministerstvo vnitra České republiky

Návrh koncepce řešení krizové situace vyvolané výskytem sucha a nedostatkem vody na území ČR

Mapová aplikace Monitoring hydrologického sucha

Monitoring hydrologického sucha

Systém monitoringu sucha založený převážně na hodnocení extremity. Sledovanými veličinami jsou:

  • srážkové úhrny
  • srážky–evapotranspirace
  • průtok
  • stavy hladin ve vrtech a vydatnosti pramenů

Tyto veličiny jsou pomocí standardizovaných indexů klasifikovány podle pravděpodobnosti výskytu. Jednotný přístup ke pracování dat a odpovídající společná klasifikace sucha na základě těchto indexů umožňuje srovnání velikosti aktuálního a celkového stavu sucha napříč stanicemi a sledovanými veličinami. Jedná se o pilotní verzi založenou na omezené testovací sadě dat.