VÚV TGM Česká zemědělská univerzita Ministerstvo vnitra České republiky

Návrh koncepce řešení krizové situace vyvolané výskytem sucha a nedostatkem vody na území ČR

Aplikace

Monitoring hydrologického sucha

  • Mapová aplikace pro vizualizaci aktuálního a dlouhodobého sucha z hlediska srážek, srážek-evapotranspirace, odtoku a stavu podzemních vod.

MaWaR

  • Simulační strategická hra založená na hospodaření s vodou za současné minimalizace ztrát.

Drought-MLP

  • Software integruje softwarové aplikace, které byly navrženy v rámci řešení projektu:
    • PONS2Train
    • vgSCDE
    • RARuPro

Tyto aplikace je možné použít jako samostatné knihovny, či aplikace, které řeší problematiku související s popisem sucha a jeho předpovědi.

schema_Drought-MLP