VÚV TGM Česká zemědělská univerzita Ministerstvo vnitra České republiky

Návrh koncepce řešení krizové situace vyvolané výskytem sucha a nedostatkem vody na území ČR

Podklad pro plnění úkolu C/5 – Ochranná pásma vodních zdrojů

Ochranná pásma vodních zdrojů

Provést aktualizaci rozsahu ochranných pásem vodních zdrojů ve vztahu k problematice sucha. Nalézt vhodný motivační nástroj pro podporu vlastníků lesů a pro uživatele zemědělské půdy mající na svém majetku ochranné pásmo vodních zdrojů.