VÚV TGM Česká zemědělská univerzita Ministerstvo vnitra České republiky

Návrh koncepce řešení krizové situace vyvolané výskytem sucha a nedostatkem vody na území ČR

Podklad pro plnění úkolu A/3 – Regionalizace území ČR

Regionalizace

Regionalizovat území ČR dle rizika výskytu sucha (četnost, délka) včetně revize vymezení zemědělských a lesních výrobních oblastí (lze vyjít např. z mapy zemědělského sucha). Výstup úkolu bude zpracován do mapových podkladů využitelných v územním plánování, zejména v územně-analytických podkladech.