VÚV TGM Česká zemědělská univerzita Ministerstvo vnitra České republiky

Návrh koncepce řešení krizové situace vyvolané výskytem sucha a nedostatkem vody na území ČR

Podklad pro plnění úkolu A/1 – Vyhodnocení reprezentativnosti profilů pro měření minimálních průtoků

Vyhodnocení reprezentativnosti profilů pro měření minimálních průtoků (PDF)

Provést revizi reprezentativnosti a navrhnout úpravu a doplnění situačního/provozního monitoringu množství povrchových a podzemních vod a monitoringu klimatických a půdních ukazatelů, prioritně v suchem ohrožených oblastech nebo v oblastech indikativních pro vznik hydrologického a půdního sucha.