VÚV TGM Česká zemědělská univerzita Ministerstvo vnitra České republiky

Návrh koncepce řešení krizové situace vyvolané výskytem sucha a nedostatkem vody na území ČR

Plnění úkolů z usnesení vlády č. 620/2015

Analýzy vyhotovené pro plnění úkolů v gesci Ministerstva životního prostředí plynoucích z materiálu schváleného Vládou ČR usnesením č. 620/2015.