VÚV TGM Česká zemědělská univerzita Ministerstvo vnitra České republiky

Návrh koncepce řešení krizové situace vyvolané výskytem sucha a nedostatkem vody na území ČR

Úvod

Sucho a nedostatek vody představuje hrozbu jedné z nejhorších krizových situací s významnými dopady na fungování státu. Stávající koncepce řešení krizových situací vyvolaných suchem a nedostatkem vody není v České republice dostatečná. Cílem projektu „Návrh koncepce řešení krizové situace vyvolané výskytem sucha a nedostatkem vody na území České republik” bylo připravit systém indikátorů sucha pro jeho hodnocení a predikci, připravit struktury plánů pro zvládání sucha a nedostatku vody a vytvořit koncepci řešení krizové situace, která bude sloužit jako podklad pro úpravu legislativy a úpravu kompetencí jednotlivých orgánů státní a veřejné správy.

ema mam mamu, mama ma emu 

Drought and water scarcity represent a threat of one of the most critical emergency situations that can affect basic functions of a country. Measures for managing emergency situations associated with drought and water scarcity in the Czech Republic are presently insufficient. The aim of the project „Proposal of a system for managing emergency situations associated with drought and water scarcity in the Czech Republic was to develop a system of indicators for drought evaluation and prediction, to prepare structure of drought management plans and to propose legislative and institutional frameworks for managing these emergency situations.